Exodus 1 | Promises and Purposes of God
Pastor Tim Cochrell | May 1, 2022

Exodus 2 | God Knows
Pastor Tim Cochrell | May 8, 2022

Exodus 3:1-15 | Pastor Josh Taylor | May 15, 2022

Exodus 3:16-4:31 | God's Will in God's Way
Pastor Tim Cochrell | May 22, 2022

Exodus 5-7:13 | Who is the Lord?
Pastor Tim Cochrell | May 29, 2022

Exodus 7-10 | God's Judgement and Salvation
Pastor Tim Cochrell | June 5, 2022

Exodus 11-13:16 | Pastor Tim Cochrell | June 12, 2022

Exodus 13:17-14:31 | Between the Army and the Sea
Pastor Tim Cochrell | June 19, 2022

Exodus 15:1-21 | The Song of Victory at the Sea
Daniel Ackerman | July 3, 2022

Exodus 15:22-16:36 | Jeremy Kimble | July 10, 2022

Exodus 17 | Led into the Wilderness
Pastor Tim Cochrell | July 17, 2022

Exodus 18 | Sharing the Leadership Load
Pastor Tim Cochrell | July 24, 2022

Exodus 19 | The Glory of God's Presence
Pastor Tim Cochrell | July 31, 2022

Exodus 20:1-11 | The Law of Love
Pastor Tim Cochrell | August 7, 2022

Exodus 20:12-14 | Jon Wood | August 14, 2022

Exodus 20:15-21 | Love Your Neighbor
Pastor Tim Cochrell | August 21, 2022

Exodus 24 | Covenant Commitment
Pastor Tim Cochrell | August 28, 2022

Exodus 32 | A Covenant Crisis
Pastor Tim Cochrell | September 11, 2022

Exodus 33-34 | Show Me Your Glory
Pastor Tim Cochrell | September 18, 2022

Exodus 40 | God With Us
Pastor Tim Cochrell | September 25, 2022